POLITYKA
PRYWATNOŚCI

Poniżej znajdują się informacje na temat tego, w jaki sposób są gromadzone, przetwarzane i wykorzystywane informacje o Użytkownikach serwisu saywowclinic.pl

Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez American Medical Clinic Sp. z o. o. właściciela marki Say WOW! Medycyna Estetyczna.

W zależności od rodzaju nośnika treści zawarte w niniejszej Polityce mogą być przekazane osobiście, przez e-mail, pocztowo, telefonicznie lub poprzez publikację na naszej stronie internetowej.

 1. Administrator danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest American Medical Clinic Sp. z o. o., ul. Żelazna 1, 40-851 Katowice, NIP: 634 287 04 05, KRS: 0000631850, REGON: 365134309, kapitał zakładowy: 1 000 000,00zł oraz wszelkie podmioty powiązane ze spółką i od niej zależne, zarówno osobowo, jak i kapitałowo, bezpośrednio lub za pośrednictwem innych podmiotów. Jako współadministrator dane przetwarza:

 • Gyncentrum Sp. z o. o. ul. Żelazna 1, 40-851 Katowice,
 • Holsa Medical Sp. z o. o. ul. Żelazna 1, 40-851 Katowice,
 • NZOZ 4 Health Paweł Czerwiński ul. Żelazna 1, 40-851 Katowice
 • Lipoline Sp. z o. o. ul. Żelazna 1, 40-851 Katowice.

Mogą się Państwo się z nami skontaktować w następujący sposób:

– listownie na adres: Dział Obsługi Klienta, American Medical Clinic Sp. z o.o., ul. Żelazna 1, 40-851 Katowice
– przez e-mail: info@saywowclinic.pl
– telefonicznie: 32 506 53 00

 1. Inspektor ochrony danych

Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych. Jest to osoba, z którą mogą się Państwo kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. Z inspektorem można się kontaktować przez e-mail: iod@saywowclinic.pl

 1. Cele przetwarzania Państwa danych osobowych oraz podstawa prawna przetwarzania

Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe zależnie od świadczonej usługi, zawartej umowy i wyrażonej przez Państwa zgody w następujących celach:
– obsługiwania Państwa próśb i zapytań kierowanych do nas wszystkimi kanałami komunikacji
(np. telefonicznie, przez formularz kontaktowy, mailowo etc.),
– kontaktowania się z Państwem, w celach związanych ze świadczeniem usług, w tym uzyskanie informacji zwrotnej dotyczącej udzielanych świadczeń,
– dokonywania rozliczeń w tytułu prowadzonej działalności gospodarczej,
– obsługi reklamacji jeśli wpłyną,
– archiwizowania danych zgodnie z przepisami prawa,
– zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia (prowadzony monitoring wizyjny kliniki),
– zapewnienia wysokiej jakości usług (nagrywanie rozmów telefonicznych i wideo konsultacji),
– nawiązaniem i przebiegiem procesu zatrudnienia,
– zawarcia i realizacji Umowy Sprzedaży na odległość lub podjęcia działań na żądanie przyszłego Klienta przed jej zawarciem – w szczególności potwierdzenia złożenia zamówienia i wysłania wybranego produktu, jak również w razie potrzeby skontaktowania się w tej sprawie.
– pozyskiwanie klientów poprzez stosowanie technik marketingowych.

Podstawy prawne przetwarzania Państwa danych to:
– umowa z pacjentem/klientem na wykonanie usługi,
– zgoda na udział w procesie rekrutacji i udział w badaniu klinicznym,
– prawnie uzasadniony interes realizowany przez administratora danych,
– umowa o pracę lub inny stosunek pokrewny,
– przepisy prawa.

W przypadku przetwarzania Państwa danych osobowych w celach marketingowych, będziemy je przetwarzać, po wyrażeniu od Państwa stosownej zgody, w celu przedstawienia Państwu oferty handlowej i innych informacji związanych udzielaniem usług.

 1. Okres przetwarzania Państwa danych osobowych

Państwa dane będą przetwarzane przez:
– czas udzielania świadczeń medycznych oraz usług z nimi związanych lub powiązanych,
– czas, w którym przepisy obowiązującego prawa nakazują przechowywać Państwa dane osobowe.
– czas trwania zawartych umów, a następnie przez okres, po którym przedawnią się roszczenia wynikające
z łączącej Państwa umowy, a w przypadku dochodzenia przez American Medical Clinic Sp. z o.o. roszczeń lub zawiadamiania właściwych organów − przez czas trwania takich postępowań,
– monitoring wizyjny, nagrane rozmowy telefoniczne oraz wideo konsultacje są przechowywane przez okres do 3 miesięcy,
a w uzasadnionych przypadkach do czasu wyjaśnienia toczącego się postępowania,
– dane osobowe zebrane od Państwa w celach marketingowych będą przetwarzane do czasu wniesienia przez Państwa sprzeciwu.

 1. Odbiorcy Państwa danych osobowych

Będziemy przekazywać dane osobowe:
– innym podmiotom leczniczym przetwarzającym dane osobowe, z którymi posiadamy zawarte umowy dotyczące wykonania innych usług czy świadczeń medycznych, koniecznych do wykonania lub przeprowadzenia w czasie udzielania świadczeń medycznych związanych z Państwa procesem leczenia, a których bezpośrednio nie wykonujemy.
– podmiotom niemedycznym, które przetwarzają Państwa dane na podstawie zawartej z American Medical Clinic Sp. z o.o. umowy przetwarzania danych (np. obsługa systemów informatycznych, obsługa prawna, kadrowo- księgowa etc.),
– podmiotom uprawnionym przepisami prawa,
– podmiotom upoważnionym przez Państwa.
Państwa dane osobowe będą przekazywane do państwa trzeciego tylko za Państwa dodatkową zgodą.

 1. Państwa prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych

Przysługują Państwu następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:
– prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, o ile nie istnieje inny obowiązek prawny dalszego ich przetwarzania,
– prawo dostępu do danych osobowych,
– prawo żądania sprostowania danych osobowych,
– prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
– prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. prawo otrzymania od nas Państwa danych osobowych,
w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. Mogą Państwo przesłać te dane innemu administratorowi danych lub zażądać, abyśmy je przesłali do innego administratora. Jednakże zrobimy to tylko jeśli takie przesłanie jest technicznie możliwe.

Aby skorzystać z powyższych praw, prosimy o kontakt z administratorem danych (dane kontaktowe w punkcie 1 powyżej).

Przysługuje Państwu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 1. Obowiązek podania danych

Odmowa przekazania danych osobowych w zakresie wymaganych prawem lub niezbędnych do wykonania usługi spowoduje brak udzielenia jakichkolwiek usług. W pozostałym zakresie wyrażenie zgody na przetwarzanie danych jest dobrowolne.

 1. Polityka cookies

8.1. Istotne techniki marketingowe

 1. Operator stosuje analizę statystyczną ruchu na stronie, poprzez Google Analytics (Google Inc. z siedzibą w USA). Operator nie przekazuje do operatora tej usługi danych osobowych, a jedynie zanonimizowane informacje. Usługa bazuje na wykorzystaniu ciasteczek w urządzeniu końcowym użytkownika. W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/
 2. Operator korzysta z piksela Facebooka. Ta technologia powoduje, że serwis Meta (Meta Platforms, Inc. z siedzibą w USA) wie, że dana osoba w nim zarejestrowana korzysta z Serwisu. Bazuje w tym wypadku na danych, wobec których sam jest administratorem. Operator nie przekazuje od siebie żadnych dodatkowych danych osobowych serwisowi Meta. Usługa bazuje na wykorzystaniu ciasteczek w urządzeniu końcowym użytkownika.

8.2 Informacja o plikach cookies

 1. Serwis korzysta z plików cookies.
 2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

III. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu.

 1. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:
 • utrzymanie sesji użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła,
 • realizacji celów określonych powyżej w części „Istotne techniki marketingowe”.
 1. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 2. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.

VII. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.

VIII. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu wykorzystywane mogą być również przez współpracujące z operatorem Serwisu podmioty, w szczególności dotyczy to firm: Google (Google Inc. z siedzibą w USA), Meta (Meta Platforms Inc. z siedzibą w USA), Twitter (Twitter Inc. z siedzibą w USA).

8.3. Zarządzanie plikami cookies – jak w praktyce wyrażać i cofać zgodę?

 1. Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze stron www
 2. W celu zarządzania ustawienia cookies wybierz z listy poniżej przeglądarkę internetową, której używasz i postępuj zgodnie z instrukcjami:

Urządzenia mobilne:

 

 

Strzałka w górę - przewiń stronę w górę Przewiń do góry

Gdzie chcesz się umówić?