REGULAMIN "Pakiety Ciało, że WOW"

REGULAMIN PROMOCJI „PAKIETY CIAŁO, ŻE WOW”

Niniejszy Regulamin określa zasady, zakres i warunki promocji obowiązującej w SayWOW! Clinic, dotyczącej promocji „PAKIETY CIAŁO, ŻE WOW. Organizatorem promocji jest SayWOW! Clinic należąca do AMERICAN MEDICAL CLINIC Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Katowicach, ul. Żelazna 1, NIP: 634-287-04-05, zwany dalej „Organizatorem”.

 1. Promocja trwa od 10.03.2023r. do 31.08.2023r. do godziny 23:30.
 2. Usługi objęte promocją:
Odchudzanie BASIC – 3100zł
1 x Coolsculpting (2 małe przyłożenia lub 1 duże)
5 x Fala uderzeniowa (1 okolica)
Odchudzanie PREMIUM – 8000zł
2 x Coolsculpting (4 małe przyłożenia lub 2 duże)
10 x Endermologia
10 x Fala uderzeniowa (1 okolica)
Ujędrnianie BASIC – 4180zł
6 x Exilis Ultra 360 (1 okolica)
6 x Endermologia
Ujędrnianie PREMIUM – 6250zł
8 x Exilis Utra 360 (1 okolica)
8 x Endermologia
8 x Fala uderzeniowa (1 okolica)
Rzeźbienie mięśni BASIC – 5300zł
4 x Emsculpt NEO (1 okolica)
4 x Emsculpt (1 okolica)
Rzeźbienie mieśni PREMIUM – 8700zł
8 x Emsculpt NEO (4 x 2 okolice)
4 x Emsculpt (1 okolica)
Cellulit STOP BASIC – 1500zł
5 x Fala uderzeniowa (1 okolica)
5 x Endermologia
Cellulit STOP PREMIUM – 5060zł
20 x Fala uderzeniowa (20 x 1 okolica lub 10 x 2 okolice)
10 x Endermologia
4 x Bandaże Arosha (1 okolica)
– Kostium do endermologii płatny dodatkowo 100zł
– Szczotka Arosha płatna dodatkowo 85zł

 

 1. Z promocji może skorzystać każda osoba u której nie stwierdzono wykluczających przeciwskazań do zabiegów.
 2. Pacjent, który zakupił serię zabiegów bez konsultacji ze specjalistą, a u którego podczas konsultacji poprzedzającej rozpoczęcie realizacji serii wykryto przeciwwskazanie od zabiegu, może przekazać serię zabiegów innej osobie lub wykorzystać jej równowartość na zabiegi z oferty kosmetologicznej lub medycyny estetycznej SayWOW! Clinic.
 3. Promocyjna cena za serię zabiegów obowiązuje przy jednorazowej płatności za serię zabiegów z góry (gotówką, kartą płatniczą, przelewem).
 4. Każdy pacjent może dokonać zakupu dowolnej liczby pakietów w promocji.
 5. Warunkiem koniecznym do wykonania zabiegu jest kwalifikacja przez specjalistę wykonującego ten zabieg.
 6. Zakup zabiegów w promocyjnej cenie jest możliwy do 31.08.2023r., a realizacja do 3 msc. od daty zakupu. Pacjent zobowiązany jest do rozpoczęcia serii zabiegowej do 30 dni od daty zakupu.
 7. W przypadku niezrealizowania przez pacjenta zakupionej serii zabiegów lub pojedynczego zabiegu z serii w określonym regulaminem terminie, niewykorzystane zabiegi przepadają bez możliwości realizacji.
 8. Jeżeli pacjent zakupi serię zabiegów i w czasie realizacji zabiegów u pacjenta pojawi się przeciwwskazanie (potwierdzone przez prowadzącego specjalistę) do kontynuacji zabiegu/ów, może przekazać pozostałe zabiegi na rzecz innej osoby lub wykorzystać równowartość zakupionego, a niewykorzystanego zabiegu na inny zabieg z oferty kosmetologicznej lub medycyny estetycznej.
 9. Równowartość niezrealizowanej, a zakupionej serii/zabiegów w każdym przypadku nie podlega wymianie na gotówkę.
 10. W przypadku chęci dokupienia kolejnych zabiegów po zakończeniu trwania promocji obowiązywać będzie cena zgodna z aktualnym cennikiem i promocjami SayWOW! Clinic.
 11. Promocja nie łączy się z innymi promocjami obowiązującymi w SayWOW! Clinic.
 12. Ewentualne reklamacje dotyczące promocji będą rozpatrywane przez Organizatora w terminie 30 dni kalendarzowych od daty ich otrzymania w formie pisemnej. Organizator rozpatrując reklamacje stosować będzie postanowienia niniejszego Regulaminu.
 13. Biorąc udział w promocji Uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na jej zasady określone w niniejszym Regulaminie. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem mającym wiążącą moc prawną w zakresie realizacji promocji.
 14. Organizator zastrzega sobie prawo zmian niniejszego Regulaminu w każdym czasie bez podania przyczyny, przy zastosowaniu odpowiednich form informacji i zawiadomień Uczestników promocji.
 15. Niniejszy Regulamin w wersji pisemnej dostępny jest na życzenie w siedzibie Organizatora.
 16. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosować się będzie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.
Strzałka w górę - przewiń stronę w górę Przewiń do góry

Gdzie chcesz się umówić?