REGULAMIN Promocji urodzinowej

REGULAMIN PROMOCJI URODZINOWEJ „RABAT 20%”

Niniejszy Regulamin określa zasady, zakres i warunki promocji obowiązującej w SayWOW! Clinic, dotyczącej realizacji 20% rabatu z okazji urodzin Pacjenta SayWOW! Clinic, zwanej dalej „PROMOCJĄ”.

Organizatorem promocji jest SayWOW! Clinic, należącej do American Medical Clinic Sp. z o. o. z siedzibą w Katowicach, ul. Żelazna 1, NIP 634-287-04-05, zwany dalej „Organizatorem”.

 1. Promocja trwa od 10 marca 2023r. do odwołania.
 2. Usługi i produkty wyłączone z promocji urodzinowej:
  – konsultacje specjalistyczne
  – produkty detaliczne (np. kosmetyki)
  – zabiegi liposukcji, renuvion i lipotransferu
  – zabiegi z zakresu ginekologii estetycznej
  – zabiegi z wykorzystaniem toksyny botulinowej
 1. Z promocji może skorzystać tylko osoba, która jest w bazie pacjentów SayWOW! Clinic i której data urodzin zgadza się z datą wpisaną do karty pacjenta SayWOW! Clinic.
 2. Rabat nie przysługuje przy pierwszej wizycie pacjenta.
 3. Rabat 20% może zostać wykorzystany tylko na pojedynczy zabieg. Zabiegi w ramach serii są wyłączone z promocji. Przy zabiegach w zakresie medycyny estetycznej rabat obowiązuje na jedną ampułkę preparatu.
 4. Rabat 20% jest ważny przez 1 miesiąc od dnia urodzin (np. od 10.07.2023r. do 10.08.2023r.), bez możliwości przedłużenia. Jako datę ważności rozumie się datę realizacji wybranej usługi, nie datę umawiania wizyty.
 5. Z promocji można skorzystać jeden raz.
 6. Promocja w żaden sposób nie łączy się z ofertą bonów podarunkowych SayWOW!Clinic.
 7. Promocja łączy innymi promocjami obowiązującymi w SayWOW! Clinic.
 8. Ewentualne reklamacje dotyczące promocji będą rozpatrywane przez Organizatora w terminie 30 dni kalendarzowych od daty ich otrzymania w formie pisemnej. Organizator rozpatrując reklamacje stosować będzie postanowienia niniejszego Regulaminu.
 9. Biorąc udział w promocji Uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na jej zasady określone w niniejszym Regulaminie. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem mającym wiążącą moc prawną w zakresie realizacji promocji.
 10. Organizator zastrzega sobie prawo zmian niniejszego Regulaminu w każdym czasie bez podania przyczyny, przy zastosowaniu odpowiednich form informacji i zawiadomień Uczestników promocji.
 11. Niniejszy Regulamin w wersji pisemnej dostępny jest na życzenie w siedzibie Organizatora.
 12. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosować się będzie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego
Strzałka w górę - przewiń stronę w górę Przewiń do góry

Gdzie chcesz się umówić?