REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

1. Postanowienia ogólne

 1. Sklep internetowy (określany w dalszej części jako „Sklep”) prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem Internetu, w oparciu o niniejszy Regulamin (określany dalej jako „Regulamin”).
 2. Właścicielem Sklepu jest: American Medical Clinic Sp. z o.o., ul. Żelazna 1, 40-851 Katowice, NIP: 634 287 04 05, KRS: 0000631850, REGON: 365134309. Firma wpisana jest do Krajowego Rejestru Sądowego: SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO. Kapitał zakładowy: 1 000 000,00zł – zwany dalej „Sprzedającym”.
 3. Kupującym jest każda osoba korzystająca z oferty sklepu internetowego https://saywowclinic.pl/
 4. Regulamin stanowi integralną część umowy sprzedaży zawieranej z Klientem.
 5. Warunkiem zawarcia umowy sprzedaży jest akceptacja Regulaminu przez Klienta.

2. Oferta

 1. Sklep prowadzi sprzedaż wysyłkową zgodnie z prezentowaną ofertą i zawiera transakcje na mocy obowiązującego prawa dotyczącego
  sprzedaży w sieci Internet – Ustawa z dn. 18.07.2002r. „O świadczeniu usług drogą elektroniczną” (Dz. U. z 2002, nr 144, poz. 1204, z zm.).
 2. Do korzystania z oferty sklepu upoważnione są wyłącznie osoby posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkałe na
  terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 3. Ceny produktów podane w sklepie są cenami brutto (zawierają podatek VAT), wyrażonymi w polskich złotych. Cena podana przy danym produkcie jest wiążąca w chwili złożenia zamówienia przez Klienta.
 4. American Medical Clinic Sp. z o.o., zastrzega sobie prawo do zmian cen towarów znajdujących się w sklepie.

3. Zamówienia

Warunkiem realizacji zamówienia jest podanie przez Klienta danych pozwalających na weryfikację Klienta i odbiorcy towaru/usługi.

4. Płatność

 1. Wpłata przez Kupującego – zamówienia realizujemy w formie 100% płatności z góry.
 2. Metody płatności: blik, szybki przelew, płatność kartą płatniczą Visa, Mastercard
 3. Dokumentem potwierdzającym zrealizowane umowy sprzedaży jest paragon lub faktura. Klient wskazuje podczas zakupu w sklepie jaki dokument potwierdzający płatność wybiera. Po dokonaniu wyboru nie ma możliwości zmiany dokumentu sprzedaży.
 4. Płatności są realizowane przez: imoje– system nie wymaga rejestracji, a wpłata jest księgowana natychmiast na naszym koncie i zamówienie w tej samej chwili przyjęte zostaje do realizacji. System oferuje kilka sposobów płatności: e-transfer, przelew online, płatność kartą płatniczą, płatności mobilne. Serwis imoje prowadzony jest przez ING Bank Śląski S.A., ul. Sokolska 34, 40-086 Katowice, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym Katowice – Wschód Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000005459, kapitał zakładowy w kwocie 130.100.000,00 zł opłacony w całości, NIP: 634-013-54-75, REGON: 271514909.

5. Realizacja usługi/vouchera

 1. Sprzedający ma prawo do umieszczenia niezbędnych danych na zakupionym Voucherze/Usłudze (imię, nazwisko, wartość Vouchera, wybrany zabieg/pakiet zabiegów).
 2. Voucher/Usługa może być wykorzystany w częściach. Nie ma możliwości wydawania reszty w gotówce z Vouchera/Usługi, który opiewa na kwotę wyższą niż wartość usługi. Jeśli wartość usługi jest wyższa od wartości Vouchera/Usługi, Klient jest zobowiązany dopłacić różnicę.
 3. Voucher/Usługa może być wykorzystana wyłącznie w salonie firmowym Wykonawcy SayWOW Clinic ul. Kościuszki 229, 40-600 Katowice, jeśli dysponuje on wolnymi miejscami w wybranym przez Klienta terminie. W przypadku zajętych miejsc w wybranym terminie Wykonawca zaproponuje inne wolne terminy w określonym Voucherze/Usłudze dacie ważności.
 4. Warunkiem skorzystania z Vouchera/Usługi jest rezerwacja przez Klienta terminu wykonania usługi, której dotyczy Voucher. Voucher/Usługa może być wykorzystany wyłącznie jeden raz.
 5. Umówienie konsultacji kwalifikującej do zabiegu musi nastąpić w ciągu 14 dni od zakupu Usługi. Czas na realizację usługi zamieszczony jest każdorazowo w opisie usługi w sklepie internetowym.
 6. American Medical Clinic Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości wykonania zabiegu z powodu przeciwwskazań medycznych, lub innych przyczyn po stronie pacjenta po upływie 14 dni od dnia zakupu Vouchera/Usługi.
 7. W przypadku braku anulowania rezerwacji, na 24 h przed umówioną wizytą droga telefoniczną pod nr 32 506 53 00, Voucher/Usługę uznajemy za zrealizowany.

6. Prawo do odstąpienia od umowy

 1. Na mocy ustawy z dnia 05 lipca 2002r. „O ochronie niektórych usług świadczonych drogą elektroniczną lub podlegających na dostępie
  warunkowym” (Dz. U. z 2002r., Nr 126, poz. 1068, z późniejszymi zmianami) Kupującemu przysługuje prawo do odstąpienia umowy kupna – sprzedaży bez podania przyczyny w terminie 14 dni od daty doręczenia towaru.
 2. Prawo odstąpienia od umowy jest skuteczne jeśli Klient złoży Sprzedającemu, w terminie 14 dni od otrzymania Vouchera/Usługi,
  pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy, pieniądze zostaną zwrócone na konto, z którego został dokonany zakup.
 3. Pracownik firmy American Medical Clinic Sp. z o.o. niezwłocznie skontaktuje się z Kupującym, celem ustalenia dogodnej formy zwrotu.
 4. Klient zobowiązany jest do podpisania i odesłania kopii faktury korygującej na adres: American Medical Clinic Sp. z o.o., ul. Żelazna 1, 40-851 Katowice
 5. Po otrzymaniu kopii faktury korygującej Sprzedający dokona zwrotu kwoty równej cenie towaru na wskazany przez Kupującego w oświadczeniu o odstąpieniu od umowy, rachunek bankowy.

7. Reklamacje zakupionych voucherów

 1. W razie stwierdzenia przez Kupującego niezgodności produktu z oczekiwaniami, Kupujący zobowiązany jest do przesłania na adres
  Sprzedawcy pisma, określającego niezgodność oraz zawrzeć oczekiwania co do realizacji zamówienia.
 2. Pismo reklamacyjne prosimy przesyłam drogą elektroniczną na adres email: info@saywowclinic.pl lub drogą pocztową na adres naszej
  siedziby: SayWOW Clinic ul. Kościuszki 229, 40-600 Katowice. Reklamacje zostaną rozpatrzone niezwłocznie, maksymalnie do 14 dni

8. Regulamin realizacji Voucherów i Usług

 1. Proponujemy zakup Voucherów/Usług: dowolną kwotę lub dowolną usługę z naszej oferty zabiegowej.
 2. Voucher na dowolną kwotę jest ważny jest 365 dni od daty zakupu, voucher na wybraną usługę ważny jest zgodnie z terminem podanym w sklepie online do 30 lub 60 dni. Po upływie terminu ważności jego niewykorzystana wartość przepada. Realizacja usługi jest ważna zgodnie z opisem usługi w sklepie internetowym.
 3. Voucher/Usługa nie podlega wymianie na gotówkę.
 4. Voucher/Usługę można wykorzystać podczas jednej lub kilku wizyt w zależności od wykupionych zabiegów.
 5. Osoba, która otrzyma Voucher/Usługę zobowiązana jest do rezerwacji terminu min. 14 dni przed końcem jego ważności.
 6. Odwołanie umówionej wizyty musi nastąpić co najmniej 24h przed jej terminem.
 7. W przypadku nieodwołania wizyty w ciągu 24h przed, kwota przeznaczona na umówiony zabieg przepada.
 8. Voucher/Usługę należy okazać przed skorzystaniem z usługi.
 9. Przy realizacji Vouchera nie przysługuje prawo do otrzymania reszty niewykorzystanej kwoty, w przypadku gdy wartość usługi jest niższa niż wartość Vouchera.

9. Platforma sprzedażowa

Sprzedaż realizowana jest przez platformę www.droplabs.pl na podstawie:
– Regulaminu platformy: https://droplabs.pl/wpcontent/uploads/2020/02/Regulamin-sprzeda%C5%BCy-4.3.3.pdf
– Polityki prywatności: https://droplabs.pl/wpcontent/uploads/2022/04/GDPR-Polityka-Prywatnosci-zgodna-z-RODO-welemencie-sklepowym.pdf

10. Postanowienia końcowe

 1. Na podstawie Umowy o Ochronie Danych Osobowych, dane Klientów mogą być wykorzystywane wyłącznie w celu realizacji zamówienia, oraz działań promocyjno-reklamowych American Medical Clinic Sp. z o.o. i nie są udostępniane osobom trzecim ani innym podmiotom.
 2. W sprawach nieregulowanych niniejszym regulaminem, zastosowanie ma prawo polskie w tym odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego oraz kodeksu postępowania cywilnego oraz ustawy o ochronie niektórych praw
  konsumentów.
Strzałka w górę - przewiń stronę w górę Przewiń do góry

Gdzie chcesz się umówić?